Vita Bella Est
function update_star(i) { if (--starv[i]==25) star[i].style.clip="rect(1px, 4px, 4px, 1px)"; if (starv[i]) { stary[i]+=1+Math.random()*3; if (stary[i]